Εισηγητές

H ΠΙΜ εκπαιδευτική στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας.

Γνωρίστε μερικούς από τους

συνεργάτες

H ΠΙΜ εκπαιδευτική στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας.

#Εργασιακά

Καρατζάς Χρήστος

Νομικός – Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ

#Εργασιακά​

Γαλανοπούλου Χαραλαμπία

τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε

#Ασφαλιστικά

Τσόγκας Αντώνης

τ. Προϊστάμενος ΕΦΚΑ

#Εργασιακά

Δεσπότης Αντώνης

CEO ΠΙΜ Εκπαιδευτική

#Εργασιακά

Γεωργιάδης Θοδωρής

πρώην στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών

#Φορολογικά

Μουζάκης Αντώνης

Λογιστής-Φοροτεχνικός